Harry Starren

Meer van anderen kopiëren

Published in In het nederlands, Interviews | Leave a comment

Bedrijven heten creatiever te zijn dan overheidsorganisaties. “Maar die beelden kloppen niet”, zegt managementgoeroe Harry Starren, directeur van De Baak Management Centrum VNO-NCW. “Overheidsorganisaties zijn niet zo bureaucratisch en bedrijven niet zo dynamisch.” De forse bezuinigingen die sociale diensten te wachten staan, kunnen wel doorbraken forceren, denkt Starren. Als managers tenminste voldoende experimenteerruimte bieden.
Tekst: Peter Boorsma, beeld: Jeroen Poortvliet

 

Een mooi onderwerp. Laten we de telefoon pakken en zien hoever we komen.” Vrijwel per ommegaande reageert Harry Starren per mail op een verzoek om mee te werken aan een artikel over de vraag waarom bedrijven creatiever zijn dan overheidsorganisaties. Starren is algemeen directeur van De Baak Management Centrum VNO-NCW, auteur van uiteenlopende boeken over management, en doceert over het leidinggeven aan professionele organisaties. Continue reading

Kies voor democratie

Published in In het nederlands | Comments Off on Kies voor democratie

Geef mij maar een minderheidskabinet.

In mijn vriendenkring mompel ik wel eens dat ik tegen de democratie ben. Dat mag in een democratie. De Westerse democratie is geperverteerd tot ‘de meeste stemmen tellen’. Het is verworden tot de dictatuur van de meerderheid. Die in de meeste democratieën overigens de minderheid is. Elke stem telt. Maar niet elke stem wordt uitgebracht. In een democratie hoef je niet te stemmen. ‘Exercizing the right not to participate’ wordt dat in de film Dead poets society genoemd. Het recht om je afzijdig te houden. ‘Ze gaan hun gang maar.’ En dat gebeurt. Continue reading

Courage requires a heart

Published in Reflections | Leave a comment

Why does everything move faster when you get older?

How much longer does the journey take for one who does not know the way?

‘Warning! Caution can be hazardous’

‘If we want things to stay as they are, things will have to change,’ says the count in Di Lampedusa’s

The Leopard. There is a willingness to embrace change. Certainty about our choices only comes when we act on them. Nothing is certain before the fact. Our minds can contemplate our options endlessly, but only emotion can give us the power of choice. (Who has followed a checklist in choosing a life partner?) Courage demands a heart. Just do it. A matter of confidence, of self-confidence. We’ll never know until we do it. And certainty? Knowing for sure? Well, that’s a different matter.

Modern Patronage

Published in In Claritas | Leave a comment

If I had to choose between science and art, I’d choose art as being the obviously higher of the two. For me, it’s a personal blend of science, craft and the unique that can only be defined as art. It’s art. I can see that for myself.

Art stands for courage and vulnerability. It makes a statement. It evokes dialogue. Art makes you think. It warns against apathy. What is real? What is true? What do I see? Who am I? What do we perceive? How do we relate to one another?

How can you assert your humanity without it? That’s something I’m sure of, simply because I’m not sure. Continue reading

Altijd raak

Published in In het nederlands | Leave a comment

Bepaal het doel nadat je het bereikt hebt.

Je kunt op drie manieren een doel bereiken. Misschien zijn er meer, maar ik ken er drie. De eerste kennen we allemaal. Je weet wat je bereiken wilt en gaat erop af. Als het kan in een rechte lijn, als het moet via een kronkelig pad. De top van de berg, de begeerde baan, de gedroomde bestemming. In de wereld die ik goed ken, spreekt men van management by objectives. Peter Drucker noemde het een goede methode voor het bereiken van triviale doelen. Weten wat je wilt en dat dan helder omschrijven. Smart goals. Continue reading

You are here

Published in Reflections | Leave a comment

We are always ready for this challenge: “to conquer ourselves”.

 

You parked your car near the map of the municipality. You got out to see where you had to go (I am talking about the days before the TomTom). I remember that there was always a rush because you were never on time. What helped, in finding the way, was knowing where you were. “You are here,” in red. That helps. Knowing where you are is at least as important as knowing who you are. Even if it was because the answer to the latter could not be given with certainty. Continue reading

U bevindt zich hier

Published in In het nederlands | Leave a comment

We staan altijd voor deze uitdaging: ‘to conquer ourselves’.

Je parkeerde je auto bij de plattegrond van de gemeente. Je stapte uit om te kijken waar je moest zijn (ik spreek van voor de TomTom). Er was, herinner ik mij, altijd haast, want niet op tijd. Wat hielp bij het vinden van de weg, was weten waar je was. ‘U bevindt zich hier’, in rood. Dat helpt. Weten waar je bent, is minstens zo belangrijk als weten wie je bent. Al was het maar omdat het antwoord op het laatste niet met zekerheid te geven valt. Continue reading

See the things that are not there

Published in Reflections | Leave a comment

We can all reason, because we learn that at school. But we have trouble fantasizing – because we go to school.

Most predictions do not come true. And even demographic predictions are invariably way off. As soon as human behavior enters the equation, it becomes a tricky problem. Continue reading

Zie de dingen die er niet zijn

Published in In het nederlands | Leave a comment

We kunnen allemaal redeneren, want dat leren we op school.
Maar fantaseren lukt ons lastig – want we gaan naar school.

De meeste toekomstvoorspellingen komen niet uit. Zelfs demografische voorspellingen zitten er steevast naast. Zodra menselijk gedrag in het geding is, wordt het een heikele zaak. De faxmachine was twintig jaar lang een heilloze vinding, tot zij explodeerde in privégebruik, om daarna in de vergetelheid te verdwijnen. Graham Bell, de uitvinder van de telefoon, hield het voor mogelijk dat elke stad, elk dorp er een zou hebben. Continue reading

Buitenom

Published in In het nederlands | Leave a comment

De meest ingrijpende innovaties komen niet van binnen, maar van buiten, vaak uit onverwachte hoek.

In de negentiende eeuw verbeterden de gezondheid en de levensverwachting van de bevolking ingrijpend.
Dat was niet in de eerste plaats te danken aan medici, maar vooral aan ingenieurs. De moderne waterleiding en riolering werd aangelegd en de hygiëne verbeterde. Besmettelijke ziekten kregen geen kans meer en het sterftecijfer daalde. Iets soortgelijks zien we in het onderwijs. Continue reading