Harry Starren

BID | Big Improvement Day 19 januari 2010 | Amsterdam RAI

Juist in economische zware tijden, heeft men behoefte aan een positieve
impuls. Van een crisissfeer was dan ook niets te merken op de derde dinsdag
van januari in de Amsterdam RAI. Optimisme was het codewoord op de Big
Improvement Day, de tegenhanger van Prinsjesdag. Topondernemers en
-overheidsfunctionarissen verzamelden zich op 19 januari 2010 om nieuwe
ideeën op te doen en bovenal een positieve boost te krijgen. Uitvoerig werd
er stil gestaan bij wat er goed gaat in Nederland en wat nog beter kan.
Deze sfeerimpressie neemt u mee door deze bijzondere dag!
Onder leiding van dagvoorzitter Harry Starren passeerden talrijke sprekers de
revue. Zij spraken over de kracht van Nederland en de kansen die nog in het
verschiet liggen. Speeches over Duurzaamheid en energie, Ondernemerschap,
Educatie en Leiderschap, het D.O.E.L van BID.

This entry was posted in Conferences & Workshop.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *