Harry Starren

Publications

 

De 21 geboden van modern leiderschap

Twan van de Kerkhofs, Harry Starren

Het werk van leiders verandert. In de kenniseconomie is het generaalsmodel niet meer geldig. Bazen werken voor hun medewerknemers in plaats van andersom. Moderne leiders coachen, vertrouwen en verbinden en scheppen voorwaarden zodat hun medewerkers optimaal kunnen presteren. Dit boek biedt inspiratie voor de leiders van vandaag en morgen in de vorm van 21 geboden. Deze geboden fungeren als ankerpunten in het drukke en voortdurend veranderende bestaan van organisaties en hun leiders. Het zijn geen absolute waarheden want uiteindelijk kiest de ware leider zijn of haar eigen pad. Het boek geeft via deze geboden een overzicht van bestaande inzichten over leiderschap en is daarmee een rijke bron van informatie voor iedere manager of aankomend manager. Het boek is een geactualiseerde editie van ‘De 21 geboden van modern leiderschap’, dat verscheen bij de gelijknamige televisieserie van TeleacNot.

Lijden, leren en leiden Gedachten over de ontwikkeling van leiders en managers

David Jan van Stolk, Harry Starren

Ontwikkelaars van managers en leiders zijn optimisten en het is een lastige tijd voor ze, want de pessimisten zijn aan zet. Onze concurrentie- en innovatiepositie verslechtert, leiders van grote bedrijven zijn graaiers, het geloof in de maakbaarheid en de stuurbaarheid van de maatschappij neemt af.De samenstellers van dit boek hebben een bundel samengesteld omdat zij een aantal artikelen wilden delen die te maken hebben met koers zetten en bewegen voor managers en leiders. Het is geen zeilers-handleiding maar het lijkt er wel een beetje op. Het is gegist bestek en als de wind draait moeten we ons aanpassen. Echter, niemand van de auteurs die werd gevraag mee te werken aan dit boek hoefde zich aan te passen. De bijdragen geven interpretatiekaders in een complexe werkelijkheid. De samenstellers proberen samen met hen en u te spelen met betekenissen. Een soort van dialoog tussen meerdere partijen die elkaar niet spreken maar voor de duur van het lezen een tijdelijke overeenkomst aan gaan om samen te werken. Durf even de tijdelijkheid aan: geloof tijdens elk artikel even dat het waar is. ‘Lijden, leren en leiden’ is een impuls om mensen te ondersteunen die het in deze complexe tijd op zich nemen om mensen en organisaties door woelige golven te leiden.